2043090000 0
زیرگروه ها

HP

نوع نمایش :
179 کالا
مقایسه

رم اچ پی HPE 256GB DDR4-3200 P06039-K21

HPE 256GB DDR4-3200 P06039-K21

رم اچ پی مدل P06039-K21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
42000000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 128GB DDR4-3200 P07652-H21

HPE 128GB DDR4-3200 P07652-H21

رم اچ پی مدل P07652-H21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
39500000
0
مقایسه

هارد اچ پی HPE 4TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 765257-B21

HPE 4TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 765257-B21

هارد اچ پی HPE 4TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 765257-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
5750000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 4TB 6G SAS 7.2K rpm LFF 695510-B21

HP 4TB 6G SAS 7.2K rpm LFF 695510-B21

هارد اچ پی HP 4TB 6G SAS 7.2K rpm LFF 695510-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
5750000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 3TB 6G SAS 7.2K rpm LFF 652766-B21

HP 3TB 6G SAS 7.2K rpm LFF 652766-B21

هارد اچ پی HP 3TB 6G SAS 7.2K rpm LFF 652766-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
5200000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 256GB DDR4-3200 P07654-X21

HPE 256GB DDR4-3200 P07654-X21

رم اچ پی مدل P07654-X21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
43000000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 256GB DDR4-3200 P07654-H21

HPE 256GB DDR4-3200 P07654-H21

رم اچ پی مدل P07654-H21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
43000000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 256GB DDR4-3200 P06039-X21

HPE-256GB-DDR4-3200-P06039-X21

رم اچ پی مدل P06039-X21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
42000000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 256GB DDR4-3200 P06039-H21

HPE 256GB DDR4-3200 P06039-H21

رم اچ پی مدل P06039-H21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
42000000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 128GB DDR4-3200 P07652-X21

HPE 128GB DDR4-3200 P07652-X21

رم اچ پی مدل P07652-X21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
39500000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 128GB DDR4-3200 P06037-X21

HPE 128GB DDR4-3200 P06037-X21

رم اچ پی مدل P06037-X21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
39000000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 128GB DDR4-3200 P06037-K21

HPE 128GB DDR4-3200 P06037-K21

رم اچ پی مدل P06037-K21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
39000000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 128GB DDR4-3200 P06037-H21

HPE 128GB DDR4-3200 P06037-H21

رم اچ پی مدل P06037-H21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
39000000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 128GB DDR4-2933 P19047-X21

HPE 128GB DDR4-2933 P19047-X21

رم اچ پی مدل P19047-X21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
29000000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 128GB DDR4-2933 P11040-X21

HPE 128GB DDR4-2933 P11040-X21

رم اچ پی مدل P11040-X21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
29000000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 128GB DDR4-2933 P11040-K21

HPE 128GB DDR4-2933 P11040-K21

رم اچ پی مدل P11040-K21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
29000000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 128GB DDR4-2933 P11040-H21

HPE 128GB DDR4-2933 P11040-H21

رم اچ پی مدل P11040-H21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
29000000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 64GB DDR4-3200 P07650-X21

HPE 64GB DDR4-3200 P07650-X21

رم اچ پی مدل P07650-X21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
19000000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 64GB DDR4-3200 P07650-H21

HPE 64GB DDR4-3200 P07650-H21

رم اچ پی مدل P07650-H21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
19000000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 64GB DDR4-3200 P06035-X21

HPE 64GB DDR4-3200 P06035-X21

رم اچ پی مدل P06035-X21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
19500000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 64GB DDR4-3200 P06035-K21

HPE 64GB DDR4-3200 P06035-K21

رم اچ پی مدل P06035-K21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
19500000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 32GB DDR4-3200 P40007-K21

HPE 32GB DDR4-3200 P40007-K21

رم اچ پی مدل P40007-K21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
3950000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 32GB DDR4-3200 P40007-H21

HPE 32GB DDR4-3200 P40007-H21

رم اچ پی مدل P40007-H21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
3950000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 32GB DDR4-3200 P40007-B21

HPE 32GB DDR4-3200 P40007-B21

رم اچ پی مدل P40007-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
3950000
0
loading

در حال بازیابی ...

چت با کارشناسان در واتس آپ