2043090000 0
زیرگروه ها

HP

نوع نمایش :
179 کالا
مقایسه

هارد اچ پی HP 1TB 12G SAS 7.2K rpm SFF 832514-B21

HP 1TB 12G SAS 7.2K rpm SFF 832514-B21

هارد اچ پی HP 1TB 12G SAS 7.2K rpm SFF 832514-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
3000000
0
مقایسه

هارد اچ پی HPE 1TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 846524-B21

HPE 1TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 846524-B21

هارد اچ پی HPE 1TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 846524-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
3000000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 900GB 12G SAS 10K rpm SFF 785069-B21

HP 900GB 12G SAS 10K rpm SFF 785069-B21

هارد اچ پی HP 900GB 12G SAS 10K rpm SFF 785069-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
3500000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 900GB 6G SAS 10K rpm SFF 652589-B21

HP 900GB 6G SAS 10K rpm SFF 652589-B21

هارد اچ پی HP 900GB 6G SAS 10K rpm SFF 652589-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
3500000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF 759212-B21

HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF 759212-B21

هارد اچ پی HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF 759212-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
4000000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF 748387-B21

HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF 748387-B21

هارد اچ پی HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF 748387-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
4000000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 600GB 12G SAS 15K rpm LFF 765424-B21

HP 600GB 12G SAS 15K rpm LFF 765424-B21

هارد اچ پی HP 600GB 12G SAS 15K rpm LFF 765424-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
3500000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 600GB 12G SAS 10K rpm SFF 781516-B21

HP 600GB 12G SAS 10K rpm SFF 781516-B21

هارد اچ پی HP 600GB 12G SAS 10K rpm SFF 781516-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
3000000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 600GB 6G SAS 15K rpm LFF 652620-B21

HP 600GB 6G SAS 15K rpm LFF 652620-B21

هارد اچ پی HP 600GB 6G SAS 15K rpm LFF 652620-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
3000000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF 652583-B21

HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF 652583-B21

هارد اچ پی HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF 652583-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
1800000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF 759208-B21

HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF 759208-B21

هارد اچ پی HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF 759208-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
3800000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 300GB 12G SAS 15K rpm LFF 737261-B21

HP 300GB 12G SAS 15K rpm LFF 737261-B21

هارد اچ پی HP 300GB 12G SAS 15K rpm LFF 737261-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
3900000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 300GB 12G SAS 10K rpm SFF 785067-B21

HP 300GB 12G SAS 10K rpm SFF 785067-B21

هارد اچ پی HP 300GB 12G SAS 10K rpm SFF 785067-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
3000000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 300GB 6G SAS 15K rpm SFF 652611-B21

HP 300GB 6G SAS 15K rpm SFF 652611-B21

هارد اچ پی HP 300GB 6G SAS 15K rpm SFF 652611-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
3500000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF 652564-B21

HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF 652564-B21

هارد اچ پی HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF 652564-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
1200000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF 652605-B21

HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF 652605-B21

هارد اچ پی HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF 652605-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
1100000
0
مقایسه

سرور اچ پی PROLIANT DL380 GEN10 P24841-B21

PROLIANT DL380 GEN10 P24841-B21

در تکنولوژی امروزی سرورها نقش تعیین‌کننده‌ای در شبکه‌سازی و بهبود کارکرد شبکه‌ در شرکت‌ها داشته‌است. سرور اچ پی سری  DL380 G10یکی از پرفروش‌ترین و پرکاربردترین سرورهای امروزی می‌باشد که قابلیت‌ها و امکانات این سرور قدرتمند، محبوبیت آن را در میان شبکه‌کاران دو‌چندان کرده‌است.
346000000
0
مقایسه

سرور اچ پی PROLIANT DL380 GEN10 P02468-B21

PROLIANT DL380 GEN10 P02468-B21

در تکنولوژی امروزی سرورها نقش تعیین‌کننده‌ای در شبکه‌سازی و بهبود کارکرد شبکه‌ در شرکت‌ها داشته‌است. سرور اچ پی سری  DL380 G10یکی از پرفروش‌ترین و پرکاربردترین سرورهای امروزی می‌باشد که قابلیت‌ها و امکانات این سرور قدرتمند، محبوبیت آن را در میان شبکه‌کاران دو‌چندان کرده‌است.
354000000
0
مقایسه

سرور اچ پی PROLIANT DL380 GEN10 P19720-B21

PROLIANT DL380 GEN10 P19720-B21

در تکنولوژی امروزی سرورها نقش تعیین‌کننده‌ای در شبکه‌سازی و بهبود کارکرد شبکه‌ در شرکت‌ها داشته‌است. سرور اچ پی سری  DL380 G10یکی از پرفروش‌ترین و پرکاربردترین سرورهای امروزی می‌باشد که قابلیت‌ها و امکانات این سرور قدرتمند، محبوبیت آن را در میان شبکه‌کاران دو‌چندان کرده‌است.
220000000
0
مقایسه

سرور اچ پی PROLIANT DL380 GEN10 P20174-B21

PROLIANT DL380 GEN10 P20174-B21

در تکنولوژی امروزی سرورها نقش تعیین‌کننده‌ای در شبکه‌سازی و بهبود کارکرد شبکه‌ در شرکت‌ها داشته‌است. سرور اچ پی سری  DL380 G10یکی از پرفروش‌ترین و پرکاربردترین سرورهای امروزی می‌باشد که قابلیت‌ها و امکانات این سرور قدرتمند، محبوبیت آن را در میان شبکه‌کاران دو‌چندان کرده‌است.
310000000
305000000
0
مقایسه

سرور اچ پی PROLIANT DL380 GEN10 P02465-B21

PROLIANT DL380 GEN10 P02465-B21

در تکنولوژی امروزی سرورها نقش تعیین‌کننده‌ای در شبکه‌سازی و بهبود کارکرد شبکه‌ در شرکت‌ها داشته‌است. سرور اچ پی سری  DL380 G10یکی از پرفروش‌ترین و پرکاربردترین سرورهای امروزی می‌باشد که قابلیت‌ها و امکانات این سرور قدرتمند، محبوبیت آن را در میان شبکه‌کاران دو‌چندان کرده‌است.
265000000
0
مقایسه

سرور اچ پی HPE ROLIANT DL380 GEN10 868703-B21

HPE PROLIANT DL380 GEN10 868703-B21

در تکنولوژی امروزی سرورها نقش تعیین‌کننده‌ای در شبکه‌سازی و بهبود کارکرد شبکه‌ در شرکت‌ها داشته‌است. سرور اچ پی سری  DL380 G10یکی از پرفروش‌ترین و پرکاربردترین سرورهای امروزی می‌باشد که قابلیت‌ها و امکانات این سرور قدرتمند، محبوبیت آن را در میان شبکه‌کاران دو‌چندان کرده‌است.
395000000
0
مقایسه

سرور اچ پی PROLIANT DL380 GEN10 P02462-B21

PROLIANT DL380 GEN10 P02462-B21

در تکنولوژی امروزی سرورها نقش تعیین‌کننده‌ای در شبکه‌سازی و بهبود کارکرد شبکه‌ در شرکت‌ها داشته‌است. سرور اچ پی سری  DL380 G10یکی از پرفروش‌ترین و پرکاربردترین سرورهای امروزی می‌باشد که قابلیت‌ها و امکانات این سرور قدرتمند، محبوبیت آن را در میان شبکه‌کاران دو‌چندان کرده‌است.
296000000
0
مقایسه

هارد اچ پی HPE 8TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 819201-B21

HPE 8TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 819201-B21

هارد اچ پی HPE 8TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 819201-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
9200000
0
loading

در حال بازیابی ...

چت با کارشناسان در واتس آپ