فروشگاه نت استاک

راهنمای هات لاین گیتوی های آلوین

توسط:
به اشتراک گذاری در:

راهنمای هات لاین گیتوی های آلوین 

این راهنما به بیان توضیحاتی در رابطه با نحوه انجام تنظیمات Hotline بر روی دو گیتوی Allwin جهت انتقال خط می پردازیم.

جهت اتصال به واسط گرافیکی تحت وب گیتوی Allwin، می بایست LAN کامپیوتر در رنج شبکه گیتوی قرار داده شود. IP Address پیش فرض بر روی پورت LAN گیتوی 192.168.22.1 بوده که بصورت Static تنظیم شده است. با توجه به اینکه DHCP Server Service به صورت پیش فرض بر روی پورت LAN فعال است، به محض برقراری اتصال مستقیم میان پورت LAN گیتوی و کامپیوتر، کارت شبکه سیستم IP Address ای به این شکل خواهد گرفت: 192.168.22.X

حال می بایست آدرس http://192.168.22.1 در بروز وارد شود.

حال برای وارد شدن به واسط گرافیکی تحت وب گیتوی، می بایست Username و Password زیر را جهت Login کردن وارد گردد.

Username: voip  ,  Password: 1234

بعد از ورود به واسط گرافیکی تحت وب دستگاه می توان IP Address موردنظر خود را بر روی پورت LAN یا WAN تنظیم کنید.

نحوه تنظیم IP Address بر روی پورت WAN:

از پنل سمت چپ بر روی WAN -> WAN Setting کلیک کرده و گزینه Static IP Address را انتخاب کنید.

حال می توان IP Address موردنظر خود را بر روی سیستم تنظیم کرد.

حال باید تنظیمات بر روی دو گیتوی به گونه ای انجام شود که هر پورت FXS بتواند ار پورت FXO نظیر خود در گیتوی طرف مقابل استفاده کند و بالعکس. بنابراین ابتدا به انجام تنظیمات بر روی گیتوی FXO می پردازیم:

گیتوی FXO

 1. ابتدا در قسمت Register Server -> Server 1، می بایست سرور طرف مقابل که همان گیتوی FXS است را به گیتوی FXO معرفی کرد.

بنابراین باید در فیلد SIP Proxy URL، IP Address گیتوی FXS وارد شود.

در فیلد Number و Password میتوان برای هریک از پورتهای FXO یک شماره یا ID و پسورد ست کرد. برای انجام Hotline بدون سرور SIP، نیازی نیست برای پورت FXO پسورد تنظیم شود.

همچنین Mode پورت های FXO را بر روی Trunk  قرار داده سپس آنها را Enable کنید.

 

 1. بعد از انجام تنظیمات Register Server بر روی گیتوی FXO، از قسمت Register Server -> Register Status می توان وضعیت ترانک های FXO را مشاهده کرد.

 

حال می بایست مسیر تماس های ورودی/خروجی به/از گیتوی را مشخص کرد.

 1. برای انجام تنظیمات بر روی پورت های FXO جهت انتقال تماس به سمت گیتوی FXS که در طرف مقابل قرار دارد، می بایست ابتدا از پنل سمت چپ بر روی Line Configuration -> Line Setting کلیک کرده و گزینه های InBound و HotLine بر روی پورتهای FXO ای که خط شهری به آنها متصل بوده و قرار است تماس ورودی و خروجی داشته باشند فعال شود.

 

 1. حال در قسمت Routing Setup -> VoIP Call Out برای انتقال تماس  به سمت گیتوی FXS، تنظیمات به صورت زیر انجام می شود (تماس های خروجی از سمت گیتوی FXO به سمت گیتوی FXS):

 • Area Code: از آنجایی که پورت های FXO در مرحله قبلی در حالت Hotline قرار داده شده بنابراین باید در فیلد Area Code هر پورت FXO، حرف hl (به معنی Hotline) به همراه شماره پورت FXO نوشته شود. مثلا Area Code: hl1 یعنی Hotline مربوط به پورت FXO 1.
 • Destination: IP Address گیتوی FXS نوشته می شود.
 • Strip: یعنی چند رقم از اعداد وارد شده در فیلد Area Code باید توسط سیستم حذف شود.
 • Prefix: قبل از ارسال شماره گرفته شده به سمت گیتوی طرف مقابل، اعداد موجود در این فیلد می بایست به اول شماره اضافه شود.

به عنوان مثال در شکل بالا شماره های 721و722و ..... 728 در این فیلد نوشته شده است. که این شماره ها، شماره داخلی های گیتوی FXS هستند که بعد از اضافه شدن به عنوان Prefix در این گیتوی می بایست در گیتوی طرف مقابل در قسمت Area Code درج تا توسط سیستم حذف گردند. انجام اینکار به این دلیل است که قرار است تماس ورودی به هر پورت FXO مستقیما به سمت پورت FXS نظیرش منتقل شود.

 1. حال باید در قسمت Routing Setup -> VoIP Call In برای انتقال تماس از سمت گیتوی FXS به سمت پورت های FXO، به صورت زیر تنظیمات انجام شود (تماس های ورودی از سمت گیتوی FXS به سمت گیتوی FXO):

 • Area Code: از آنجایی که در این قسمت نحوه انتقال تماس های ورودی از سمت هر یک از پورت های گیتوی FXS به سمت پورت های نظیرش بر روی گیتوی FXO انجام می شود باید Prefixای که بر روی پورت های FXS در گیتوی طرف مقابل در قسمت VoIP Call Out تنظیم شده در فیلد Area Code گیتوی FXO وارد شود (نظیر به نظیر).
 • Strip: یعنی چند رقم از اعداد وارد شده در فیلد Area Code باید توسط سیستم حذف شود.
 • From- To: شماره پورت های FXO که باید تماس به سمت آنها انتقال یابد.
 • Line No: بر روی حالت None قرار دهید.

بعد از انجام تمامی مراحل، انجام تنظیمات بر روی گیتوی FXO به پایان می رسد.

 

گیتوی FXS

 1. ابتدا در قسمت Register Server -> Server 1، می بایست سرور طرف مقابل که همان گیتوی FXO است را به گیتوی FXS معرفی کرد.

بنابراین باید در فیلد SIP Proxy URL، IP Address گیتوی FXO وارد شود.

در فیلد Number و Password میتوان برای هریک از پورتهای FXS یک شماره یا ID و پسورد ست کرد. برای انجام Hotline بدون سرور SIP، نیازی نیست برای پورت FXS پسورد تنظیم شود.

همچنین Mode پورت های FXS را بر روی Trunk  قرار داده سپس آنها را Enable کنید.

 

 1. بعد از انجام تنظیمات Register Server بر روی گیتوی FXS، از قسمت Register Server -> Register Status می توان وضعیت ترانک های FXS را مشاهده کرد.

حال می بایست مسیر تماس های ورودی/خروجی به/از گیتوی را مشخص کرد.

 1. برای انجام تنظیمات بر روی پورت های FXS جهت انتقال تماس از هر یک از پورت های FXS به سمت پورت متناظرش بر روی گیتوی FXO می بایست ابتدا از پنل سمت چپ بر روی Line Configuration -> Line Setting کلیک کرده و گزینه های InBound و HotLine فعال شود.

 1. حال باید در قسمت Routing Setup -> VoIP Call Out برای انتقال تماس  به سمت گیتوی FXO، به صورت زیر تنظیمات انجام شود (تماس های خروجی از سمت گیتوی FXS به سمت گیتوی FXO):

 • Area Code: از آنجایی که پورت های FXS در مرحله قبلی در حالت Hotline قرار داده شده بنابراین باید در فیلد Area Code هر پورت FXS، حرف hl (به معنی Hotline) به همراه شماره پورت FXS، نوشته شود. مثلا Area Code: hl1 یعنی Hotline مربوط به پورت FXO 1.
 • Destination: IP Address گیتوی FXS نوشته می شود.
 • Strip: یعنی چند رقم از اعداد وارد شده در فیلد Area Code باید توسط سیستم حذف شود.
 • Prefix: قبل از ارسال شماره گرفته شده به سمت گیتوی طرف مقابل می بایست اعداد موجود در این فیلد به اول شماره اضافه شود (از آنجایی که قرار است تماس خروجی هر پورت FXS از پورت FXO نظیرش بر روی گیتوی طرف مقابل صورت گیرد، باید در فیلد Prefix شماره یا ID مربوط به پورت FXO نظیر در گیتوی طرف مقابل وارد شود. فرض کنید شماره تلفن گویای اوقات شرعی 192 توسط پورت 1 گیتوی FXS شماره گیری شود. حال گیتوی قبل از ارسال آن به سمت گیتوی طرف مقابل، عدد 810 را به اول آن اضافه می کند. بنابراین شماره 810192 به سمت گیتوی طرف مقابل ارسال می شود).
 1. حال باید در قسمت Routing Setup -> VoIP Call In برای انتقال تماس از سمت گیتوی FXO به سمت پورت های FXS، به صورت زیر تنظیمات انجام شود (تماس های ورودی از سمت گیتوی FXO به سمت گیتوی FXS):

 

 • Area Code: از آنجایی که در این قسمت نحوه انتقال تماس های ورودی از سمت هر یک از پورت های گیتوی FXO به سمت پورت های نظیرش بر روی گیتوی FXS انجام می شود باید Prefixای که بر روی پورت های FXO در گیتوی طرف مقابل در قسمت VoIP Call Out تنظیم شده، در فیلد Area Code گیتوی FXO وارد شود تا به هنگام شماره گیری توسط گیتوی حذف گردد.
 • Strip: یعنی چند رقم از اعداد وارد شده در فیلد Area Code باید توسط سیستم حذف شود.
 • From- To: شماره پورت های FXS که باید تماس به سمت آنها انتقال یابد.
 • Line No: بر روی حالت Extn قرار دهید.

بعد از انجام تمامی مراحل، انجام تنظیمات بر روی گیتوی FXS به پایان می رسد.

حال هر یک از FXS ها می توانند از FXO نظیر خود استفاده کنند.همچنین تماس ورودی به هر یک از پورت های FXO مستقیما به سمت FXS نظیر خود منتقل می شود.

 

نت استاک پلت فرم فروشگاهی جهت فروش تجهیزات شبکه ، مخابرات و فناوری اطلاعات با بیش از 1200 مشتری در سرتا سر ایران با داشتن بیش از 20 نمایندگی در استان های کشور آماده خدمت رسانی میباشد 

 

 


نظرات کاربران
ارسال نظر
سبد خرید
  سفارش شما

  جمع سبد : 0