پیجینگ

نوع نمایش :
38 کالا
میکروفون تحت شبکه جوان پردازش مدل غزال - Javan Pardazesh SIP Microphone
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

میکروفون تحت شبکه جوان پردازش مدل غزال

Javan Pardazesh SIP Microphone

پروتکل مورد استفاده در میکروفون های تحت شبکه جوان پردازش SIP می باشد.
14952000
اینترکام رومیزی تحت شبکه با صفحه نمایش لمسی جوان پردازش - Javan Pardazesh Touch SIP Desktop Intercom
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اینترکام رومیزی تحت شبکه با صفحه نمایش لمسی جوان پردازش

Javan Pardazesh Touch SIP Desktop Intercom

اینترکام رو میزی تحت شبکه جوان پردازش می تواند به عنوان یک نقطه پایانی و عملکردی شبیه گوشی تلفن دارای میکروفون گردن غازی را داشته باشد.
13500000
اینترکام تصویری تحت شبکه جوان پردازش مدل کاوه - Javan Pardazesh SIP Video Intercom
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اینترکام تصویری تحت شبکه جوان پردازش مدل کاوه

Javan Pardazesh SIP Video Intercom

اینترکام تحت شبکه جوان پردازش می توانید به عنوان یک نقطه پایانی و عملکردی شبیه گوشی تلفن بدون هندست را داشته باشد.
22850000
اینترکام تصویری تک دکمه تحت شبکه جوان پردازش مدل پلور - Javan Pardazesh SIP Video Intercom one Button
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اینترکام تصویری تک دکمه تحت شبکه جوان پردازش مدل پلور

Javan Pardazesh SIP Video Intercom one Button

اینترکام تحت شبکه جوان پردازش می توانید به عنوان یک نقطه پایانی و عملکردی شبیه گوشی تلفن بدون هندست را داشته باشد.
17390000
اینترکام رومیزی تحت شبکه جوان پردازش -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اینترکام رومیزی تحت شبکه جوان پردازش

25000000
آمپلی فایر 300 وات 2 زون تحت شبکه جوان پردازش مدل کژال - Javan Pardazesh SIP Amplifire 300w 2Zone
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آمپلی فایر 300 وات 2 زون تحت شبکه جوان پردازش مدل کژال

Javan Pardazesh SIP Amplifire 300w 2Zone

آمپلی فایر تحت شبکه جوان پردازش مدل JP SAMP300 2ZONE مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
14500000
آمپلی فایر 300 وات تک زون تحت شبکه جوان پردازش مدل کژال - Javan Pardazesh SIP Amplifire 300w
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آمپلی فایر 300 وات تک زون تحت شبکه جوان پردازش مدل کژال

Javan Pardazesh SIP Amplifire 300w

آمپلی فایر تحت شبکه جوان پردازش مدل JP SAMP300 مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
9410000
اینترکام صوتی تک دکمه تحت شبکه جوان پردازش مدل دماوند - Javan Pardazesh SIP Audio Intercom one Button
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اینترکام صوتی تک دکمه تحت شبکه جوان پردازش مدل دماوند

Javan Pardazesh SIP Audio Intercom one Button

اینترکام تحت شبکه جوان پردازش می توانید به عنوان یک نقطه پایانی و عملکردی شبیه گوشی تلفن بدون هندست را داشته باشد.
15288000
بلندگوی 30 وات شیپوری تحت شبکه جوان پردازش -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

بلندگوی 30 وات شیپوری تحت شبکه جوان پردازش

بلندگوی شیپوری تحت شبکه مناسب برای استفاده در محیط های باز و نویزی می باشد .
5915000
بلندگوی 15 وات شیپوری تحت شبکه جوان پردازش - Javan Pardazesh Wall Mount SIP Speaker 15w
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

بلندگوی 15 وات شیپوری تحت شبکه جوان پردازش

Javan Pardazesh Wall Mount SIP Speaker 15w

بلندگوی شیپوری تحت شبکه مناسب برای استفاده در محیط های باز و نویزی می باشد .
5715000
پیشنهاد ویژه
مبدل آمپلی فایر آنالوگ به SIP جوان پردازش مدل دنا - Javan Pardazesh Analog to SIP Converter
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مبدل آمپلی فایر آنالوگ به SIP جوان پردازش مدل دنا

Javan Pardazesh Analog to SIP Converter

مبدل آمپلی فایر آنالوگ به SIP یا آنالوگ به شبکه جوان پردازش مدل JP AtSC مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
4100000
بلندگوی 10 وات سقفی تحت شبکه جوان پردازش - Javan Pardazesh Ceiling SIP Speaker 10w
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

بلندگوی 10 وات سقفی تحت شبکه جوان پردازش

Javan Pardazesh Ceiling SIP Speaker 10w

بلندگوی سقفی تحت شبکه جوان پردازش در چهار توان 5 ، 10 و 15 و 20 وات تولید می شوند.
4100000
بلندگوی 5 وات سقفی تحت شبکه جوان پردازش - Javan Pardazesh Ceiling SIP Speaker 5w
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

بلندگوی 5 وات سقفی تحت شبکه جوان پردازش

Javan Pardazesh Ceiling SIP Speaker 5w

بلندگوی سقفی تحت شبکه جوان پردازش در چهار توان 5 ، 10 و 15 و 20 وات تولید می شوند.
4100000
بلندگوی 60 وات ستونی تحت شبکه دلتا Delta DWSS60 - Delta DWSS60
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

بلندگوی 60 وات ستونی تحت شبکه دلتا Delta DWSS60

Delta DWSS60

بلندگوهای ویپ دلتا در سه مدل شیپوری ، ستونی و سقفی تولید می شوند. مدل های ستونی مناسب برای نصب روی دیوار و ستون های فلزی می باشد.
3480000
اسپیکر شیپوری دلتا 50وات Delta SIP Speaker DHSS50 - Delta SIP Speaker DHSS50
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اسپیکر شیپوری دلتا 50وات Delta SIP Speaker DHSS50

Delta SIP Speaker DHSS50

بلندگوی50وات تحت شبکه دلتا delta DHSS50 مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
6585000
پیشنهاد ویژه
بلندگوی 30 وات شیپوری تحت شبکه دلتا Delta DHSS30 - Delta DHSS30 Horn Speaker
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

بلندگوی 30 وات شیپوری تحت شبکه دلتا Delta DHSS30

Delta DHSS30 Horn Speaker

بلندگوهای ویپ دلتا در سه مدل سقفی و ستونی و شیپوری تولید می شوند. مدل های شیپوری مناسب برای نصب در فضای باز می باشد.
4350000
آمپلی فایر 120 وات 2 زون تحت شبکه دلتا -  PSD SAMP 120W 2Zone
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آمپلی فایر 120 وات 2 زون تحت شبکه دلتا

PSD SAMP 120W 2Zone

آمپلی فایر 120 وات 2 زون تحت شبکه دلتا مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.

8900000
آمپلی فایر 420 وات تحت شبکه دلتا -  PSD SAMP 420W
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آمپلی فایر 420 وات تحت شبکه دلتا

PSD SAMP 420W

آمپلی فایر 420 وات تحت شبکه دلتا مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.

10900000
آمپلی فایر 420 وات 2 زون تحت شبکه دلتا -  PSD SAMP 420W 2Zone
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آمپلی فایر 420 وات 2 زون تحت شبکه دلتا

PSD SAMP 420W 2Zone

آمپلی فایر 420 وات 2 زون تحت شبکه دلتا مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
11200000
آمپلی فایر 360 وات تحت شبکه دلتا -  PSD SAMP 360W
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آمپلی فایر 360 وات تحت شبکه دلتا

PSD SAMP 360W

آمپلی فایر 360 وات تحت شبکه دلتا مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
10200000
آمپلی فایر 210 وات 2 زون تحت شبکه دلتا -  PSD SAMP 210W 2Zone
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آمپلی فایر 210 وات 2 زون تحت شبکه دلتا

PSD SAMP 210W 2Zone

آمپلی فایر 210 وات 2 زون تحت شبکه دلتا مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
9050000
اسپیکر شیپوری دلتا 10وات Delta SIP Speaker DHSS10 - Delta SIP Speaker DHSS10
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اسپیکر شیپوری دلتا 10وات Delta SIP Speaker DHSS10

Delta SIP Speaker DHSS10

بلندگوی 10 وات تحت شبکه دلتا delta DHSS10 مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
4030000
loading

در حال بازیابی ...

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ